Pomembni datumi

Prvo povabilo na konferenco    31. 8. 2022
Prijava prispevkov (naslov in povzetek) do     15. 1. 2023
Obvestilo avtorjem o sprejetem prispevku do      1. 2. 2023
Dokončno različico prispevka poslati do    15. 4. 2023
Dokončno različico plakata poslati do     15. 5. 2023
Prijava na konferenco (udeleženci in referenti) do    20. 5. 2023
PPT predstavitev poslati do   22. 5. 2023
Mednarodna konferenca 2.–3. 6. 2023

Vsa vprašanja in prispevke (tudi povzetke in pptx predstavitve) poslati na: info@drustvo-dugs.si