Navodila

za sodelovanje na 5. MEDNARODNI KONFERENCI “TURIZEM”, ki jo organizira Društvo učiteljev geografije Slovenije (DUGS).

Zadnji dan za oddajo povzetka prispevka ter navedbo oblike predstavitve je 15. 1. 2023. Pošljite ga na info@drustvo-dugs.si.

S prijavo na konferenco in oddajo prispevka avtorji soglašajo z objavo njihovega imena, priimka, inštitucije, naslova in povzetka na spletni strani in v tiskanih gradivih konference.

Navodila avtorjem prispevkov. NAVODILA

Predloga, za pisanje prispevka. PREDLOGA

Soglasje za objavo prispevka. SOGLASJE

V izogib morebitnim tehničnim zapletom avtorje referatov naprošamo, da nam elektronske prosojnice pošljete do 22. 5. 2023.

Avtorje plakatov prosimo, da nam plakate pošljete do 15. 5. 2023 na naslov: Osnovna šola Vodice, za Andrejo Bečan, Ob šoli 2, 1217 Vodice.