Kontakti

Spoštovani,

na vsa vprašanja o mednarodni konferenci “TURIZEM”, ki jo organizira Društvo učiteljev geografije Slovenije 2. in 3. 6. 2023, dobite odgovore na naslovu: info@drustvo-dugs.si

Organizacijski odbor: Andreja Bečan, Rožle Bratec Mrvar, Nina Farič, Mojca Janžekovič, Nataša Mrak, Kristina Šturm, Mirsad Skorupan – vodja organizacijskega odbora.

Strokovni odbor: dr. Anton Gosar, dr. Dejan Cigale, dr. Mitja Bricelj, dr. Tatjana Kikec, dr. Karel Natek, dr. Stanko Pelc.

Uredniški odbor zbornika: Andreja Bečan, dr. Tatjana Kikec, Nina Farič, Mojca Janžekovič, Nataša Mrak, Mirsad Skorupan in Kristina Šturm.